top of page

" Positieve feedback is het ontbijt van kampioenen"                                

Wat cliënten zeggen over mij als Coach, Facilitator, Team coach en Veranderaar.

1 op 1 Coaching

Wendy creëert met haar warme en kalme uitstralingen omgeving waarin alles kan en mag gezegd worden. Van begin af aan vertrouwde ik haar volledig. Ik heb haar ervaren als inlevend en doortastend. Ze weet op een hele prettige manier snel de pijnpunten naar de oppervlakte te brengen zonder dat het bedreigend voelt. Ze durft ook haar eigen kwetsbaarheden tonen en is continue op zoek naar manieren zichzelf in haar rol te verbeteren. Ze heeft me laten denken en voelen en mij zover gekregen dat ik stappen heb gezet die ik spannend vond maar nodig waren om verder te komen op mijn pad. Ik ben heel dankbaar voor de gesprekken en de steun die ik van haar heb gekregen. Ik gun iedereen Wendy als Coach.

Laura van der Wel 

Talent Manager L&D KLM

Ik heb Wendy als een warme en hartelijke persoon leren kennen. Gedreven, integer en met een groot empathisch hart. Mede door haar intuïtieve en verbindende vermogens weet zij anderen te raken en in beweging te brengen. Bijzondere en pure eigenschappen waardoor Wendy de juiste interventies kan plegen om patronen te doorbreken. Dit zowel voor persoonlijke coaching, team coaching als wel in het begeleiden van change en transformatie trajecten. De sessies die zij bijvoorbeeld met onze teams hield, zorgde voor meer begrip onderling. Onze teams werken weer als een eenheid op een nieuwe manier van (samen)werken.

 

Hans Rietman

Director Organizer KL Passenger Operations

Team Coaching

Wendy is een hele fijne team coach die – met haar warme persoonlijkheid en natuurlijk inzicht in het karakter van mensen – een veilige ruimte creëert om echte gesprekken te voeren en zo een team kan activeren om de samenwerking te verbeteren.

Rendel Verstegen

Senior Consultant HR en Payroll | Curaatio Groep

Teamcoaching uitgevoerd in opdracht van Connection Company

Wendy heeft ons als teamcoach enorm helpen ontwikkelen in onze samenwerking. Ze creeerde een veilige sfeer waarin wij elkaar konden vinden en vertrouwen. Wendy weet als geen ander hoe zij verborgen conflicten naar boven kan halen en hoe wij dit op een veilige manier met elkaar konden bespreken. Na de teamsessies liepen wij als een sterker en hechter team naar buiten en is onze samenwerking enorm verbeterd.

Felice Woudstra

Medewerker HR admin & Payroll | Key-user bij Royal BAM Groep

Teamcoaching uitgevoerd in opdracht van Connection Company

“Hebben wij wel teamontwikkeling nodig?” werd hardop afgevraagd. Met vooraf enige twijfel is het team toch een ‘teamontwikkeling’ proces ingegaan, begeleid door Wendy. Zonder haar eigen wil op te leggen is ze heel nauwkeurig te werk gegaan en  al snel een indruk van het team gekregen. Knap vond ik hoe Wendy het voor elkaar kreeg om het team zelf een aantal knelpunten en verbeterpunten op tafel te laten leggen, en indien nodig dit aanvulde met haar eigen observaties. Ze wist een open en vertrouwde setting te creëren met een constructieve blik vooruit, en al snel voelde ik het vertrouwen van het team in de aanpak. Wendy besprak na iedere sessie de volgende stap vaak voor met iemand uit het team en mijzelf, en hield waar nodig individuele gesprekken. Het team heeft onder andere gesproken over wederzijdse verwachtingen, de onderlinge communicatie en het team heeft zichzelf en elkaar beter leren kennen. Naast het laten groeien van teamgevoel wist Wendy overduidelijk de mensen individueel te raken, uit hun comfortzone te halen en ieders, ook mijn, blik te vergroten. In de lastige fase die begon vlak na het afronden van de sessies, toen de covid-pandemie uitbrak en iedereen thuis moest werken, zag ik de resultaten van de sessies tot uiting komen. Ik merkte dat Wendy samen met het team een veilige omgeving had gecreëerd, waarin elkaar sterktes worden gezien, mensen elkaar aan durven te spreken en dat er hulp of advies wordt gevraagd als dat nodig is. Dank Wendy!

Luc Uitdewilligen

Product Manager KLM 

Cultuurverandering

Ik heb zowel direct met Wendy samengewerkt bij organisatieveranderingen binnen KLM als Wendy mogen meemaken als begeleider en coach binnen een aantal teams waar ik werkzaam was.

Deze samenwerking was altijd ontzettend prettig en oprecht. Wat ik het meest waardeerde was Wendy’s capaciteit om zich in mensen te verplaatsen. Die capaciteit gebruikt ze om mensen in een actieve modus te krijgen en hierdoor ook mee te krijgen in veranderingen. Dit waren zowel gedragsveranderingen op persoonsniveau als veranderingen waarbij grotere groepen mensen in beweging moesten komen.

Voor mij persoonlijk is het ook belangrijk dat je als coach de organisatie begrijpt en de doelen van de organisatie helder hebt. Ik was altijd verbaasd over hoe scherp Wendy in dit geval de IT wereld van KLM begreep en hoe snel ze zich nieuwe dingen eigen maakte. Dit maakte haar impact mijn inziens nog groter. Deze impact had ze in alle lagen van de organisatie; van de Management Teams tot de medewerkers in de teams.

Thom van Widdershoven

Project Manager IT development KLM

Bij de KLM hebben we 4 jaar geleden onder invloed van agile werken een groot veranderingstraject ingezet in de combinatie van business en IT development. Een dergelijke verandering is niet alleen inhoudelijk en bestuurlijk uitdagend, maar raakt natuurlijk in hevige mate alle menselijke aspecten. Ik prijs me vandaag nog steeds erg gelukkig, dat Wendy mij en alle teams op die aspecten maximaal heeft ondersteund. Met haar natuurlijke manier van contacten leggen, met aanvoelen en helpen bespreekbaar maken wat zo’n verandering met mensen doet (ook niet gezegd) en met het nemen van de juiste initiatieven,  vormde Wendy een belangrijke, onmisbare schakel in dit omvangrijke traject. Ook voor mij persoonlijk, als centraal verantwoordelijke leidinggevende, is zij een perfect klankbord en positief kritische bewaker geweest van deze grote gedragsverandering. Wendy is warm, open, vriendelijk, duidelijk en betrokken. Zij aarzelt niet om al het werk te verzetten dat nodig is om doelen te bereiken en tegelijkertijd iedereen (die zich daarvoor open stelt en van hoog tot laag in de organisatie) te helpen zich verder te ontwikkelen. Wendy van der Toorn is als persoon en met haar ervaring een geweldige partner bij ingrijpende veranderingen, zowel voor een organisatie als ook de mensen zelf in de organisatie.

Ben Steeman

VP IMO pax ops KLM

Wat geeft Wendy een positive energie om mee samen te werken. Wendy weet perfect de balans te vinden tussen mens en resultaat. Ze voelt wat er speelt in een organisaties geeft mensen het vertrouwen om dit richting haar uit te spreken om zo samen tot oplossingen te komen en ontwikkeling van mens en organisatie te bewerkstelligen. Ze heeft bewezen een verandering te kunnen doorleven met Management en teams en gebruikt daar haar krachten voor. Ook snapt zij hoe ze de kwaliteiten van de mensen om haar heen kan inzetten. Wendy is een fijn mens!

Martine Eisinga

Group Manager IT Development KLM

bottom of page